Apple TV se nezapne? Vyzkoušejte tyto 4 opravy

Apple TV se po zapojení do zásuvky automaticky zapne. Stavová kontrolka pomalu bliká a po zapnutí streamovacího zařízení zůstane svítit. Pokud se vaše Apple TV po zapnutí nezapne, postupujte podle čtyř pokynů v tomto článku.

Streamovací zařízení se nezapne, pokud používáte poškozený nebo padělaný napájecí kabel nebo pokud je problém se zásuvkou. Vaše Apple TV se také nemusí zapnout z důvodu poškozeného firmwaru nebo výrobních vad.

Poznámka. Kroky pro odstraňování problémů v této příručce platí pro všechny modely a generace Apple TV .

1. Vynutit restart Apple TV.

Vaše Apple TV přejde do režimu spánku po několika minutách nečinnosti. Normálně probudíte jednotku z režimu spánku stisknutím tlačítka napájení, nabídky nebo TV na dálkovém ovladači. Pokud se vaše Apple TV neprobudí z hibernace, pravděpodobně uvízla v hibernaci.

Pokud k tomu dojde, zkuste vynutit restart zařízení pomocí Apple TV Remote. Poté nechte Apple TV zapojenou a postupujte podle pokynů níže.

Pokud máte ovladač Siri Remote (2. generace), podržte současně tlačítka Zpět a TV / Ovládací centrum, dokud nezačne blikat stavová kontrolka na Apple TV.

Na ovladači Siri Remote 1. generace se Apple TV restartuje stisknutím tlačítek Menu a TV / Control, dokud nezačne blikat stavová kontrolka.

Chcete-li vynutit restart Apple TV pomocí hliníkového nebo bílého ovladače Apple Remote, stiskněte a podržte tlačítka Nabídka a Dolů a uvolněte je, když začne blikat stavová kontrolka.

Pokud se vaše Apple TV stále nezapne nebo nereaguje na tyto příkazy, pravděpodobně není správně připojena ke zdroji napájení.

2. Zkontrolujte zásuvku.

Ujistěte se, že vaše zásuvka funguje správně. Odpojte napájecí kabel Apple TV ze zásuvky, počkejte minutu a poté jej znovu zapojte. Set-top box se nezapne, pokud není připojen napájecí kabel. Ujistěte se tedy, že jsou oba konce napájecího kabelu pevně zapojeny do Apple TV a do elektrické zásuvky.

Pokud se vaše Apple TV stále nezapne, odpojte napájecí kabel a zapojte druhé zařízení do stejné zásuvky.

Pokud používáte jiná zařízení ze zásuvky, je to pravděpodobně poškozený napájecí kabel Apple TV nebo napájecí port. Kontaktujte podporu Apple TV nebo navštivte Genius Bar pro odbornou pomoc.

3. Používejte originální nebo originální příslušenství.

Ujistěte se, že používáte vyhrazený napájecí kabel dodaný s Apple TV. Všechny modely Apple TV se dodávají s jedním zařízením po vybalení. Falešné kabely nebo kabely určené pro jiná zařízení však nemusí vaši Apple TV napájet, proto je nejlepší použít kabel speciálně navržený společností Apple pro tento box.

Pokud jste ztratili původní napájecí kabel, přejděte do oficiálního obchodu Apple Accessory Store a zakupte si náhradní kabel, který je kompatibilní s vaším modelem Apple TV. Pokud máte podezření, že je váš kabel Apple TV poškozen, použijte kabel k napájení své druhé Apple TV a před zakoupením nového kabelu otestujte, zda funguje.

Pokud kabel funguje s jinými Apple TV, Apple TV, která se nezapne, má pravděpodobně vadný napájecí port. Chcete-li to vyřešit, kontaktujte podporu Apple TV nebo navštivte nejbližší Genius Bar.

4. Resetujte předvolby Apple TV.

Výpadky proudu nebo výpadky proudu během aktualizací tvOS mohou poškodit firmware Apple TV nebo zablokovat vaše zařízení. Pokud jste během instalace aktualizace vypnuli streamovací zařízení, může to být důvod, proč se vaše Apple TV nezapne.

Pokud je problém poškození firmwaru, resetujte Apple TV na výchozí tovární nastavení. Vzhledem k tomu, že se Apple TV nezapne, je provedení tvrdého resetu pomocí počítače Mac nebo PC jedinou schůdnou možností. Potřebujete pouze USB kabel a počítač s vysokorychlostním připojením k internetu.

Poznámka. Pouze modely Apple TV s portem USB — Apple TV 4K (1. generace) až Apple TV 1. generace — lze obnovit na výchozí tovární nastavení pomocí počítače.

Navštivte autorizovaného poskytovatele služeb Apple a resetujte svou Apple TV bez portů USB. Na zadní straně Apple TV najdete porty (USB-C nebo micro USB). V tomto dokumentu má služba Apple podporu také grafické modely Apple TV s USB porty a dalšími terminály.

  1. Odpojte všechny kabely (napájecí a HDMI kabel) od Apple TV a připojte ji k Macu nebo PC pomocí příslušného USB kabelu.
  2. Spusťte Finder (na Macu) a na postranním panelu vyberte svou Apple TV. V systému Windows spusťte iTunes a vyberte logo Apple TV vedle rozevírací nabídky Hudba.
  3. Po připojení k počítači Apple TV automaticky přejde do režimu obnovení. Vyberte „Obnovit“ (nebo „Obnovit Apple TV“) a počkejte, než Finder nebo iTunes stáhne soubory potřebné k resetování Apple TV.

Pokud váš počítač Apple TV nerozpozná, odpojte zařízení a znovu jej připojte k počítači. Nebo zkuste použít jiný kabel USB. V systému Windows se ujistěte, že používáte nejnovější verzi iTunes. Přejděte do obchodu Microsoft Store a aktualizujte aplikaci nebo si stáhněte nejnovější iTunes z webu společnosti Apple .

V závislosti na rychlosti vašeho internetu a modelu Apple TV může proces obnovení trvat několik minut. Pokud bude úspěšná, zobrazí se zpráva „Vaše Apple TV byla obnovena do továrního nastavení“. Odpojte Apple TV od počítače, znovu připojte napájecí kabel a kabel HDMI a počkejte, až se zapne.

Možné poškození zařízení

Je téměř nemožné opravit tovární vady svépomocí. Pokud jste Apple TV nesprávně sestavili během výroby nebo byla poškozena při přepravě, nemusí se po chvíli zapnout nebo přestat fungovat. Pokud vám tedy žádné z těchto pokynů nepomůže obnovit vaši Apple TV, kontaktujte svého prodejce a nahlaste problém nebo požádejte o výměnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.